Q18 Bassa Capella

Bows - Photo: André Wagenzik

Het ensemble Bassa Capella is een gelijkwaardige maar zachte variant van Alto Capella. Hierin spelen viola de gamba, luit, harp, fluit en andere zachte instrumenten.

Bologna Q18 is een ander beroemd manuscript. Het bevat 4-stemmige muziek uit de eerste helft van de 15e eeuw.